Ενημέρωση για σεμινάρια Προγράμματος Διαρκούς Επιμόρφωσης για Καθηγητές Γαλλικών στην Μαγνησία

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου διάρκειας 12 ωρών, για Καθηγητές Γαλλικών (ΠΕ05) στην Μαγνησία, με το εξής θέμα: Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Απριλίου (9.00-15.00). « L?EVALUATION FORMATIVE DANS LE CADRE D?UN PROJET PEDAGOGIQUE »
Το εν λόγω σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης καθηγητών γαλλικής γλώσσας που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και έχει λάβει την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας δυνάμει των υπ. αρ. Πρ. 213332/Δ2 και 1040/16-12-­2015 εγγράφων του. Όλα τα σεμινάρια του προγράμματος απευθύνονται σε όλους τους καθηγητές ΠΕ 05 Γαλλικών, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και παρέχονται δωρεάν στα μέλη του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας (APF fu Gr?ce).

Σας επισυνάπτουμε τον κατάλογο του προγράμματος και την αίτηση εγγραφής και τα προγραμματισμένα σεμινάρια μέχρι και το Μάιο 2016.