Εγκύκλιος Αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Ε.Ε.Π. και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Σας κοινοποιούμε την αρ. πρωτ. 77111/Δ3/11-5-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 18/05/2016 έως 31/05/2016..

Για την υποβολή ερωτημάτων ως προς την εγκύκλιο αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 2421039132, 2421039079.