ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2015-2016 ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΣΜΕΑΕ.

Από το ΠΥΣΠΕ  Μαγνησίας ανακοινώνονται οι  τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06(Αγγλικής Γλώσσας), ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής), ΠΕ16 (Μουσικής), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), ΠΕ70 (Δασκάλων) και ΣΜΕΑΕ, που έκαναν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.

Μετά την παραπάνω διαδικασία οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας καλούνται να κάνουν δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά μέχρι την Τετάρτη στις 27-7-2016 μέχρι 12.00 π.μ..

Το έντυπο της αίτησης και τα κενά θα τα βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι τόσο στο Γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε Μαγνησίας, όσο και στην ιστοσελίδα: https://dipe.mag.sch.gr (Ανακοινώσεις-Μεταθέσεις)