ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ/ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60(ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60(ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) 2015-2016