ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ06

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι διαθέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που διατίθενται.

Συνημμένα