Κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Δ΄Φάση)

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας καλεί τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς  που προσλήφθηκαν στην Δ’ φάση:

Α. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική Δήλωση Τοποθέτησης * στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη με βάση τα κενά που έχουν αναρτηθεί. Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

*Πατήστε εδώ για να δείτε τα κενά

Β. Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή.

Γ. Οι αναπληρωτές/τριες που δεν θα αναλάβουν υπηρεσία θα υποβάλλουν το υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για μη αποδοχή  πρόσληψης.

 

Τα παραπάνω να αποσταλούν έως 07-01-2021 και ώρα 09:30 στο e-mail: anaplirotes@dipe.mag.sch.gr.

 

Για τυχόν πληροφορίες καλέστε στο 2421039085

 

Παρατηρήσεις:

  • Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Μαγνησίας.
  • Μετά την τοποθέτηση σε ανάρτηση 31-8-2020  περιγράφονται τα Έντυπα Προσλήψεων Αναπληρωτών https://dipe.mag.sch.gr/?p=6152  (θα κατατεθούν στον Διευθυντή του σχολείου  τοποθέτησης για να τα προωθήσει στην Διεύθυνση).