Από1 έως και 20 Μαρτίου 2021 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2021-2022

Καλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες που τα παιδιά τους :

 • γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής τους από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 για να φοιτήσουν στην Α’ τάξη κατά το σχολικό έτος 2021-22. Εγγραφές μετά τις 20 Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημάνεται ότι :

 1. Όλα τα Δημοτικά Σχολεία δύναται να λειτουργήσουν  με ολοήμερο πρόγραμμα.
 2.  Δεν χρειάζεται οι γονείς να προσκομίσουν πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών. Τα πιστοποιητικά αναζητούνται από τη  διεύθυνση και του δημοτικού σχολείου από το Πληροφοριακό σύστημα  «myschool» δίνοντας ο γονέας τα παρακάτω στοιχεία:
  1. επώνυμο,
  2. όνομα μαθητή,
  3. όνομα πατέρα,
  4. όνομα μητέρας,
  5. ημερομηνία γέννησης.
 3. Οι γονείς θα προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
 4. Θα καταθέσουν οι γονείς Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
 5. Το νηπιαγωγείο εκδίδει Βεβαίωση Φοίτησης η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο Δημοτικό. Το Πιστοποιητικό Φοίτηση Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό, διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή, με την λήξη των μαθημάτων.

Δείτε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναλυτικά εδώ

Παρατίθενται χάρτες και τηλέφωνα με τα στοιχεία των Δημοτικών Σχολείων ευθύνης Δ.Π.Ε. Μαγνησίας.

Για τους χάρτες:

 • των Δημοτικών Σχολείων πατήστε εδώ.

Για τα τηλέφωνα επικοινωνίας

 • των Δημοτικών Σχολείων πατήστε εδώ.

Σχολικές περιφέρειες Δημοτικών

 • για την Απόφαση πατήστε εδώ.

 

Συνημμένα