Εμβολιασμός Εκπαιδευτικών 2021

Εμβολιασμός Εκπαιδευτικών

Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός 8 εκπ/κών με τελευταία ημερομηνία γέννησης στις 06/10/1973.