Οριστικοί πίνακες αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2020-2021 (Ανακοινοποίηση ως προς τον κλάδο ΠΕ71)