Ενημέρωση για τους εμβολιασμούς των εκπαιδευτικών.

Ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών από τα αδιάθετα εμβόλια, θα συνεχιστεί από την Τρίτη 04/05/2021.