Οριστικές Τοποθετήσεις ΠΕ05, ΠΕ06,ΠΕ11, ΠΕ60 και ΠΕ70 ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας 2020-2021-Β΄ΦΑΣΗ

Από το ΠΥΣΠΕ  Μαγνησίας ανακοινώνεται η Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί) και ΠΕ70 (Δάσκαλοι) Α΄ Περιοχής μετάθεσης  που βρίσκονται στη διάθεση.

Μετά την παραπάνω διαδικασία οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης εντός του ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας, καλούνται να κάνουν δήλωση από την Παρασκευή 11-6-2021 μέχρι και την Παρασκευή 25-6-2021.