Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων για Βελτίωση θέσης/Οριστική τοποθέτηση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ κλάδων ΠΕ25 (Σχολικών Νοσηλευτών) και ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών) της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας