Φυσική δραστηριότητα, διατροφή και παχυσαρκία σε σχέση με τη γνωστική λειτουργία και τη σχολική επίδοση

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνεχίζοντας τις ενημερωτικές επίκαιρες δραστηριότητες, αναρτά στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης  παρουσίαση του Καθηγητού Κυρίου Δημήτρη Κουρέτα  από το τμήμα Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το θέμα είναι η φυσική δραστηριότητα, διατροφή και παχυσαρκία σε σχέση με τη γνωστική λειτουργία και τη σχολική επίδοση και απευθύνετε στους μαθητές των σχολείων. Η παρουσίαση αποτελεί την  αφετηρία και  τη σύνδεσή της με την επόμενη εκδήλωση και θα αφορά τις καλές διατροφικές συνήθειες  των μαθητών σαν προστασία από τις ιώσεις.