ΕΠΕΙΓΟΝ: Ανακοίνωση για την επιλογή προτιμήσεων σε αιτήσεις μετάθεσης εντός της Π.Ε. Μαγνησίας.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ότι η διαδικασία επιλογής προτιμήσεων σε αιτήσεις μετάθεσης για οριστική τοποθέτηση (Β Φάση) εντός της ΠΕ Μαγνησίας αναστέλλεται προσωρινά, καθώς μετά την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών έχουν ανασταλεί όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τη συνέχιση της διαδικασίας, όταν αυτό επιτραπεί, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας (https://dipe.mag.sch.gr/ ).