Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι μια καινοτόμος εκπαιδευτική διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1978.

Στiς Διεύθυνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι αρμοδιότητες του οποίου περιγράφονται παρακάτω.

Αρμοδιότητες του Γραφείου Π.Ε:

  1. Παρακολούθηση προγραμμάτων Π.Ε που εφαρμόζονται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας .
  2. Παρέχει πληροφοριακό υλικό στα σχολεία.
  3. Παροτρύνει και δημιουργεί προϋποθέσεις για την εφαρμογή περισσοτέρων προγραμμάτων.
  4. Οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα Π.Ε
  5. Αναπτύσει συνεργασίες με Υπηρεσίες,Φορείς, Φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις, ΣΕΠ, Αγωγή Υγείας, Πανεπιστήμια κ.λ.π.
  6. Παρακολουθεί σεμινάρια,διαλέξεις και ημερίδες που οργανώνει το ΥΠΕΠΘ.

Υπεύθυνος: Αντώνης Δ. Αντωνίου

Τηλέφωνο: 24210-39069

Διέυθυνση: Γ.Καρτάλη 74, Βόλος