«Ανακοίνωση Οργανικών κενών ΠΕ70 (Δασκάλων) και ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) Γενικής και Ειδικής Αγωγής – Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων της Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας για Βελτίωση θέσης ή Οριστικής τοποθέτησης Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60».