Παράταση εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2024-2025 έως 27 Μαρτίου 2024

Καλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες που τα παιδιά τους :

  • γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής τους από 1 έως 20 Μαρτίου 2024 για να φοιτήσουν στην Α’ τάξη κατά το σχολικό έτος 2024-25. Εγγραφές μετά τις 20 Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν

  • Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας.
  • Βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο (παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο).
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (ΑΔΥΜ). πατήστε εδώ
  • Το βιβλιάριο υγείας από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (εκδίδεται από το σχολείο μέσω του Πληροφοριακού συστήματος myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ.A.).

 

Δείτε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.A. που αφορά τις εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025  πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.  που αφορά την παράταση των εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία πατήστε εδώ

Παρατίθενται χάρτες και τηλέφωνα με τα στοιχεία των Δημοτικών Σχολείων ευθύνης Δ.Π.Ε. Μαγνησίας.

Για τους χάρτες:

  • των Δημοτικών Σχολείων πατήστε εδώ.

Για τα τηλέφωνα επικοινωνίας

  • των Δημοτικών Σχολείων πατήστε εδώ.

Σχολικές περιφέρειες Δημοτικών

  • για την Απόφαση πατήστε εδώ.