Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Κοινοποιούμε την Απόφαση της  Περιφερεικής Διεύθυνσης Π. & Δ. Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, που αφορά την τοποθέτηση των Διευθυντών σε 4/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία Π.Ε. Μαγνησίας, με διετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-07-2017.
Οι τοποθετούμενοι οφείλουν να προσέλθουν και να αναλάβουν υπηρεσία στο γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας, την Πέμπτη 25  Ιουνίου 2015.