Τοποθετήσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

Kοινοποιούμε τις Απόφασεις της  Διεύθυνσης μας, που αφορούν:
α. Τον ορισμό Υποδιευθυντών σε 10/θ και άνω Δημοτικά σχολεία, με διετή θητεία και
β. Την τοποθέτηση Υποδιευθύντριας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου (Πεπαρήθειο) με τρίμηνη θητεία.
Οι τοποθετούμενοι οφείλουν να προσέλθουν και να αναλάβουν υπηρεσία στο γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας, την Παρασκευή  26  Ιουνίου 2015.