ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015