Κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά Σχολική Μονάδα των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 & ΣΜΕΑΕ

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 & ΣΜΕΑΕ που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, όπως αυτοί αναφέρονται στους επισυναπτόμενους ονομαστικούς πίνακες. Οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, καθώς και πρόσφατα (τελευταίου τριμήνου) δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων (οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης) κατά περίπτωση, έως την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015, αυτοπροσώπως στη Δ/νση Π.Ε. Μαγνησίας στον 1ο όροφο. Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλλει αίτηση Βελτίωσης θέσης για το σχολικό έτος 2014-2015, δεν απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά, αλλά μόνο τη δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων.

Παρακαλούμε τους Προϊσταμένους και τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων για την ενυπόγραφη ενημέρωση των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα:

  1. Ονομαστικοί πίνακες κρινόμενων λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών
  2. Πίνακες Λειτουργικών Κενών
  3. Πίνακας κατανομής των σχολείων Α/θμιας Εκπ/σης σε ομάδες σχολείων
  4. Δήλωση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών