Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπ/κών των Κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινοποίηση στο ορθό

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται  για το τρέχον έτος οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 σε λειτουργικά κενά.