Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας

Σας κοινοποιούμε το υπ. αριθμ. Φ1/1376/170835/Δ1/26-10-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τίτλο “Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016”.

Πατήστε εδώ για τα συνημμένα έγγραφα