Η εγκύκλιος για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με την οποία:

α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 09-12-2015 ως 31-12-2015, στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

β) Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

γ) Με την παρούσα διαδικασία θα υποβάλουν αίτηση μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης και οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013, τ.Α?), ενόψει της σύστασης οργανικών θέσεων του κλάδου τους σε περιοχές μετάθεσης, σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ενόψει της σύστασης οργανικών θέσεων του κλάδου τους σε περιοχές μετάθεσης, σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων..

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20 και ΠΕ32, που υπέβαλαν αίτηση τοποθέτησης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα των εγκυκλίων υπ’ αριθ. ΓΥ11314/31-10-2014 και 25614/Ε1/16-02-2015 και τοποθετήθηκαν σε προσωρινή θέση σύμφωνα με την αριθμ. 137644/Ε1/03-09-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση τοποθέτησης με την παρούσα εγκύκλιο. Ο χρόνος παραμονής τους στην προσωρινή θέση θεωρείται χρόνος διανυθείς σε οργανική θέση, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ΠΔ 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97.

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

 

 

 

Συνημμένα