Πίνακες των αιτουμένων μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ & ΚΕΔΔΥ εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας.

Σύμφωνα  με την αριθ. 200980/Ε1/09-12-2015 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 και με το από 13/01/2016 e-mail του ΥΠ.Π.Ε.Θ,  η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας  ανακοινώνει τους πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Από 25/01/2016 μέχρι και την Παρασκευή 29/01/2016 και ώρα 13:00, θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας.

 

Συνημμένα