«Προκήρυξη – Πρόσκληση πλήρωσης θέσης Διευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας»

Σας κοινοποιούμε την υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/940/04-02-2016 προκήρυξη-πρόσκληση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με θέμα «Προκήρυξη – Πρόσκληση πλήρωσης θέσης Διευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας Διεύθυνσης Π.Ε. Μαγνησίας».