«Προσωρινοί πίνακες αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2015-2016»

Η Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Π.Ε. Ν. Μαγνησίας όλων των κλάδων.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ενστάσεις,  από τη Δευτέρα 15-2-2016 έως και την Παρασκευή 26/02/2016 και ώρα 15:00. Μετά την ημερομηνία αυτή θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης.

Συνημμένα