Αναπληρωτές ΕΣΠΑ – ΠΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι τα ένσημα μηνός Ιουνίου 2016 έχουν εκτυπωθεί και μπορείτε να τα παραλάβετε απο τα Γραφεία της Δ/νσης μας, μετά τις 09:00 π.μ. Σε περίπτωση κωλύματος επικοινωνήστε στο τηλ. 2421039083

Υπεύθυνος επικοινωνίας κος Μπαλατσός Χρήστος