ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2015-2016 Β’ ΦΑΣΗ

Από το ΠΥΣΠΕ  Μαγνησίας ανακοινώνεται η Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ των κλάδων ΠΕ06(Αγγλικής Γλώσσας), ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής), ΠΕ16 (Μουσικής), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), ΠΕ70 (Δασκάλων).

Μετά την παραπάνω διαδικασία οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης εντός του ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας, καλούνται να κάνουν δήλωση από την Τρίτη  2-8-2016 μέχρι την Τρίτη 16-8-2016.