Κρίση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 & ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι λειτουργικές υπεραριθμίες και τα λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 σε ΣΜΕΑΕ. Καλούνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά όπως αυτά αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες, την Τρίτη 30/8/2016 έως 10.00 π.μ.