Προσωρινές τοποθετήσεις των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ19-20 για το σχολικό έτος 2016-2017.

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ19-20 για το σχολικό έτος 2016-2017. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων την Πέμπτη 1/9/2016 να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα τοποθέτησης της ομάδας τους και να αναλάβουν υπηρεσία.