ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 & ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι αποσπάσεις-τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ11 και ΠΕ70  ΣΜΕΑΕ καθώς και η τοποθέτηση από διάθεση εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί καλούνται, να παρουσιαστούν την Πέμπτη 1/9/2016 στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν και να αναλάβουν υπηρεσία.