(Ανακοινοποίηση στο ορθό) Κρίση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες και λειτουργικά κενά.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, να δηλώσουν στην υπηρεσία ποιοι από τους εκπαιδευτικούς επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι,  μέχρι την Πέμπτη 1/9/2016 έως 10.30 π.μ..

Οι εκπαιδευτικοί που κρίνονται υπεράριθμοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης απο λειτουργική υπεραριθμία στη Δ.Π.Ε. Μαγνησίας μέχρι  την Πέμπτη 1/9/2016 έως 11.30 π.μ. Μαζί με τη δήλωση θα συνυποβάλλονται, για όσους δεν έχουν κάνει αίτηση μετάθεσης/βελτίωσης για το σχ. έτος 2015-2016, δικαιολογητικά των λόγων που επικαλούνται (πιστοποιητικό οικ. κατάστασης,  εντοπιότητας, συνυπηρέτησης).