Τοποθετήσεις Εκπ/κών απο Διάθεση ΠΥΣΠΕ (ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16) – Τοποθετήσεις Αποσπασμένων (ΠΕ07 και ΠΕ19)

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ16 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας και τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών απο άλλα ΠΥΣΠΕ των κλάδων ΠΕ07, ΠΕ19.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί καλούνται, να παρουσιαστούν την Πέμπτη 1/9/2016 στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν και να αναλάβουν υπηρεσία.

Συνημμένα