Τοποθέτηση αποσπασμένου εκπαιδευτικού από άλλο ΠΥΣΔΕ του κλάδου ΠΕ19 και η τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ16 που βρίσκεται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας.

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται  η τοποθέτηση αποσπασμένου εκπαιδευτικού από άλλο ΠΥΣΔΕ του κλάδου ΠΕ19 και η τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ16 που βρίσκεται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας.