Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά κενά

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά των κλάδων  ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν.

 

Συνημμένα

  • 06 (184 kB)
  • 11 (188 kB)
  • 60 (180 kB)
  • 70 (191 kB)