ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ16.01 ΚΑΙ ΠΕ11

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι διαθέσεις εκπαιδευτικών (κλάδων ΠΕ11 και ΠΕ16.01).

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που διατίθενται.

Συνημμένα