Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ07

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ07.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν.

Συνημμένα