Προσωρινές τοποθετήσεις των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ19-20 για το σχολικό έτος 2017-2018

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ19-20 για το σχολικό έτος 2017-2018. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων την Παρασκευή 1/9/2017 να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα τοποθέτησης της ομάδας τους και να αναλάβουν υπηρεσία.