Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 & ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2017-2018

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις-αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 & ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης την Παρασκευή 8-9-2017.

Συνημμένα