Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών μονάδων για Βελτίωση θέσης/Οριστική τοποθέτηση Εκπαιδευτικών:A)Γενικής Παιδείας κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικών), ΠΕ07 (Γερμανικών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), ΠΕ70 (Δασκάλων) και ΠΕ79 (Μουσικής) και B) Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) και ΠΕ70 (Δασκάλων) της Δ/νσης Π.Ε. Μαγνησίας