Βελτιώσεις/Οριστικές Τοποθετήσεις ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας 2018-2019 κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79 και ΕΑΕ

Από το ΠΥΣΠΕ  Μαγνησίας ανακοινώνονται οι  τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05(Γαλλικής), ΠΕ07(Γερμανικής), ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), ΠΕ70 (Δασκάλων), ΠΕ79(Μουσικής Επιστήμης) και Ειδικής Αγωγής, που έκαναν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.

Μετά την παραπάνω διαδικασία οι εκπαιδευτικοί ΠΕ79, ΠΕ60 και ΠΕ70 που παραμένουν στη Διάθεση της Α΄ Περιοχής μετάθεσης καλούνται να κάνουν έντυπη δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά μέχρι την Πέμπτη 23-5-2019 και ώρα 13.00μ.μ..