Αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας ανακοινώνει τις αποφάσεις τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών  που προσλήφθηκαν στην Δ’ φάση.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης – διάθεσης από 8-1-2021 έως 11-1-2021.