Από 1 έως και 20 Μαρτίου 2021 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022, γίνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, την οποία υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων / προνηπίων για το νηπιαγωγείο που ανήκουν, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου,

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Από 1 έως και 20 Μαρτίου 2020 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2021-2022. Εγγραφές μετά τις 20 Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες που τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί το έτος 2016 και 2017 πρέπει να κάνουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Νηπιαγωγείο της περιοχής τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου1566/1985 (Α167), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4704/2020 (Α 133) η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Δείτε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναλυτικά εδώ

Δείτε τις οδηγίες χρήσης εφαρμογής για κηδεμόνες εδώ

Δείτε τις οδηγίες χρήσης εφαρμογής για Νηπιαγωγεία εδώ

Παρατίθενται χάρτες, τηλέφωνα με τα στοιχεία των Νηπιαγωγείων ευθύνης και οι Απόφαση με τις σχολικές περιφέρειες των Νηπιαγωγείων της Δ.Π.Ε. Μαγνησίας.

Για τους χάρτες:

  • των Νηπιαγωγείων πατήστε εδώ.

Για τα τηλέφωνα επικοινωνίας

  • των Νηπιαγωγείων πατήστε εδώ.

Σχολικές περιφέρειες Νηπιαγωγείων

  • για την Απόφαση πατήστε εδώ.

Συνημμένα